Gepubliceerd op:

25 mei 2018

Versterking filmklimaat


Cultuurminister Van Engelshoven heeft afspraken met de filmbranche gemaakt om de productie van de Nederlandse film te bevorderen. In ruil voor een laag BTW-tarief op bioscoopkaartjes steken de filmdistributeurs en bioscoopexploitanten meer geld in de productie van Nederlandse publieksfilms.

Van Engelshoven over de afspraken: ‘Door deze afspraken hoop ik het filmklimaat in Nederland te versterken waarbinnen ruimte blijft voor publieksfilms en artistieke films. Ik zet in op kwaliteit, zodat we kunnen blijven genieten van onderscheidende en herkenbare films van eigen bodem. Gezien de ontwikkelingen in de audiovisuele sector is het voor een gezond filmklimaat hard nodig dat ook exploitanten hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een divers aanbod.’

BTW Convenant Film 2018

Bioscoopexploitanten en filmdistributeurs storten vanaf 2018 jaarlijks circa € 5 miljoen in het Abraham Tuschinski Fonds (ATF) voor de Uitvoeringsregeling 2018 voor publieksfilms. Dat is circa 1,5 miljoen euro meer dan wat zij volgens afspraak in het eerdere convenant afdroegen.

Het ministerie van OCW maakte voor het laatst in 2010 afspraken met de filmbranche over hun bijdrage aan de Nederlandse filmsector. Het nieuwe convenant heeft tot doel de bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland.

Partijen

Het BTW Convenant Film 2018 is gesloten tussen de Staat der Nederlanden, het Nederlands Filmfonds, Filmdistributeurs Nederland (FDN), Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Filmtheaters (NVBF) en Filmproducenten Nederland (FPN).

Bron: Rijksoverheid

Relevante links

Kamerbrief

BTW-convenant