Gepubliceerd op:

25 mei 2018

Brief aanpak cultuur participatie


Foto: iktoon

In mei ontving de minister van OCW Ingrid van Engelshoven een brief over de kansen voor cultuurparticipatie. Om cultuurparticipatie te stimuleren staat de komende maand juni weer in het teken van de amateurkunst tijdens Iktoon.

‘Sluit een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.’ Die oproep doen de culturele partners achter CultuurDeelJe en Iktoon aan de cultuurminister, IPO en VNG. 6,4 miljoen Nederlanders doen actief aan cultuur. Toch is deze cultuurparticipatie vaak weinig zichtbaar bij beleidsmakers. Dat vraagt om een landelijke impuls, met aandacht voor:

  • Betere samenwerking tussen gemeenten, provincies en de culturele beoefenaars en organisaties
  • Verbreding van het aanbod voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, ouderen of jongeren
  • Aanbod dat recht doet aan culturele diversiteit
  • Meer samenwerking met andere sectoren, zoals zorg, welzijn sport en onderwijs

Wat de culturele partners te bieden hebben:

  • Een groot netwerk van lokale, provinciale en landelijke partijen
  • Veel kennis en ervaring om bij te dragen aan de vernieuwing en ontwikkeling
  • CultuurDeelJe als een stimulans voor meer lokale en regionale samenwerking
  • De landelijke Iktoon-campagne met een groot bereik via sociale en andere media
  • De Iktoon-maand met 3.500 activiteiten en 78.000 deelnemende kunstenaars in meer dan 130 gemeenten