Gepubliceerd op:

8 mei 2018

Tweede lezing Inclusiviteit Boekman | 28 mei


Eerste lezing Inclusiviteit (Foto: Nuran Bozkurt/Hilde Klein)

De Boekmanstichting organiseert op maandag 28 mei de tweede lezing uit de reeks over Inclusiviteit. Aan het woord komen Cynthia Dekker (Rotterdam Festivals) en Rento Zoutman (RRKC).

Sprekers

Cynthia Dekker is senior projectleider Cultuurparticipatie en Onderzoek & Expertise bij Rotterdam Festivals. Zij zal ingaan op de verworven inzichten, de stand van zaken van het project in Rotterdam, de uitdagingen die daarbij komen kijken en haar visie op de toekomst.

Rento Zoutman, directeur van de RRKC,  spreekt over de groepsgesprekken die gevoerd werden met jonge makers en creatieven en over het onderzoek naar culturele diversiteit in de Rotterdamse cultuursector dat de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoerde.

Tijdschrift Boekman over inclusiviteit

De lezingenreeks gaat vooraf aan de publicatie van het juni-nummer van het tijdschrift Boekman. In deze editie wordt ook een artikel opgenomen van onderzoekers Pauwke Berkers en Koen van Eijck van de Erasmus Universiteit Rotterdam over de inclusiviteit van de Rotterdamse cultuursector. Deze editie zal geheel in het teken staan van inclusiviteit in het cultuurbestel. De lezingenreeks gaat verder in op de vraag wat er nodig is voor een inclusief cultuurbestel.

Inclusiviteit in de Rotterdamse cultuursector

De Rotterdamse cultuursector heeft de ambitie uitgesproken om collectief verantwoordelijkheid te nemen voor het publieksbereik van de gehele sector. Op initiatief van het Directeurenoverleg Rotterdam is een Werkgroep Publieksbereik ingesteld die deze ambitie met Rotterdam Festivals als facilitator invulling gaat geven.

In het Cultuurplanadvies 2017/2020 constateerde de RRKC dat de culturele sector in Rotterdam onvoldoende een afspiegeling is van de superdiverse stad Rotterdam. In het recente advies ‘Durf te kiezen’ pleit de RRKC voor een betere aansluiting van het kunst- en cultuurbeleid op de dynamiek van de stad: meer aandacht voor de culturele uitingsvormen en de cultuurbeleving van jonge Rotterdammers en voor de ontwikkeling van nieuwe talentvolle kunstenaars of makers.

 

Datum: maandag 28 mei

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Locatie: Boekmanstichting, Amsterdam

Toegang: gratis, aanmelden noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal plaatsen