Gepubliceerd op:

4 mei 2018

Regeling MeeMaakPodia open


De subsidieregeling MeeMaakPodia ging eind april open. Met de regeling stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie instellingen om zich door te ontwikkelen tot een huis van de stad en haar bewoners. Het programma is gericht op duurzaam gedeeld eigenaarschap van de podiumfunctie met de omgeving.

De regeling MeeMaakPodia is bedoeld voor culturele instellingen met een podiumfunctie die het eigenaarschap hiervan willen delen met hun omgeving, zoals theaters, musea of bibliotheken.

De omgeving

Met ‘de omgeving’ wordt verwezen naar (wijk)bewoners, verenigingen, initiatieven uit de buurt, niet-professionele cultuurmakers, andere (culturele) instellingen, het publiek en ook de eigen medewerkers. Zij krijgen ruimte in de plannen voor invloed, co-creatie en uiteindelijk (mede)eigenaarschap van de podiumfunctie.

Aanvragen

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 2 november 2018. Bedragen variëren per project van minimaal € 50.000 tot maximaal € 100.000. Wie subsidie ontvangt moet minimaal hetzelfde bedrag bijdragen, bijvoorbeeld uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. In het totaal is er € 1.000.000,- beschikbaar.

Strategische coaching

Naast de subsidie wordt op strategisch niveau begeleiding door een coach aangeboden die stimuleert, uitdaagt en meedenkt. Alle opgedane kennis deel je met andere MeeMaakPodia.

Bron: Fonds voor Cultuurparticipatie