Gepubliceerd op:

1 mei 2018

Tussentijdse evaluatie


Foto: Marc Heeman

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur evalueert in opdracht van het college van B&W tussentijds het functioneren van een aantal instellingen.

De evaluatie komt voort uit het Cultuurplanadvies en heeft als doel een beeld te krijgen van de voortgang van enkele specifieke ontwikkelopgaven.

Het college ontvangt het advies van de RRKC uiterlijk 1 september 2018. De RRKC voert in mei en juni evaluatiegesprekken met:

  • Digital Playground
  • De Nieuwe Lichting
  • Jazzpodium Rotterdam (BIRD)
  • Rotown Magic
  • VIVID
  • Cultuur Concreet
  • Hofplein Rotterdam
  • Theater Zuidplein
  • Wereldmuseum Rotterdam
  • Xclusiv (voorheen: Got Skills)

In de adviesaanvraag voor de tussentijdse evaluaties wordt ook Baroeg genoemd. De specifieke ontwikkelopgave van Baroeg, de verbouwing, is echter nog niet gestart. De evaluatie van Baroeg wordt daarom niet in deze ronde uitgevoerd.