Gepubliceerd op:

1 mei 2018

Adviesaanvraag Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen


Foto: Ossip-van-Duivenbode

De gemeente Rotterdam staat aan de vooravond van een belangrijk investeringsbesluit over een voorgenomen verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Dit museum, deels rijksmonument, is aan het eind van zijn levensduur gekomen.

Het uitvoeren van asbestsanering en achterstallig onderhoud aan het museumgebouw is onvermijdelijk geworden. Het voornemen is om hiervoor in 2019 de deuren van het gebouw te sluiten. Ter voorbereiding op de investeringsbeslissing voor de ingrijpende renovatie vraagt het college van B&W de RRKC om advies.

Klaar voor de toekomst

De noodzakelijke renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen biedt kansen om het gebouw aan te passen aan de museale eisen van deze tijd. De gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen staan voor de keuze: kiezen voor een scenario waarbij het gebouw weer voldoet aan wet- en regelgeving of kiezen voor een scenario waarin het museumgebouw vernieuwt en publieksgerichter is; klaar voor de toekomst? Dit vraagt een extra investering bovenop de basisopgave.

Adviesvraag

De vraag die het college van B&W aan de RRKC voorlegt is:

“In het licht van trends en ontwikkelingen op museaal gebied, de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen als uitgangspunt nemend en rekening houdend met het belang en de positie van het museum in de stad: wat heeft de collectie dan nodig voor de toekomst, in relatie tot de bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario’s? Wat zijn uw aanbevelingen om mee te nemen bij de verbouwing van het  museumgebouw?”