Gepubliceerd op:

19 april 2018

Sectoradvies literatuur Raad voor Cultuur


De Raad voor Cultuur constateert in zijn zojuist verschenen sectoradvies dat de wereld van de letteren en bibliotheken springlevend is. Het lezen verandert weliswaar, maar er blijft behoefte aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen.

Trends

In zijn advies heeft de raad de belangrijkste ontwikkelingen binnen de letterensector op een rij gezet en geanalyseerd:

  • Het boekenvak herstelt zich na zeven crisisjaren.
  • Nieuwe initiatieven bloeien op in de uitgeverij, de boekhandel, de bibliotheek en op literaire podia.
  • Het ‘sociale lezen’ is in opkomst.
  • Leesclubs – online en offline – floreren.

Jong geleerd

Een punt van grote zorg blijft het geringe leesplezier onder jongeren en de dalende leestijd, ook onder jongvolwassenen. Het thuismilieu speelt hierin een bepalende rol. Voor een gezonde toekomst van de sector is de inbreng van ouders, bevlogen leesambassadeurs in het onderwijs en de bibliotheek van cruciaal belang. De raad constateert dat initiatieven voor leesbevordering op dit moment onvoldoende effectief zijn.

Alternatieve inkomstenbronnen

Daarnaast ziet de raad dat auteurs en vertalers worstelen om financieel rond te komen. Steeds vaker moeten zij op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Zij vormen zich bijvoorbeeld om tot literaire performers, geven schrijfcursussen of schrijven jaarverslagen voor een bank of verzekeraar.

Bibliotheeknetwerk

Ook is aandacht nodig voor de afnemende fijnmazigheid van het bibliotheeknetwerk. Bibliotheken hebben moeite zich te handhaven, vooral in dunbevolkte gebieden. De ‘aanrijtijd’ is in veel gemeenten toegenomen. De raad roept overheden op om te zorgen voor een hoogwaardige bibliotheekvoorziening met een palet aan functies op het gebied van lezen en literatuur, ontwikkeling, ontmoeting en debat.

Inclusiviteit

De raad doet in zijn advies een dringende oproep aan de sector om lezers met uiteenlopende culturele achtergronden aan te spreken. Het is onaanvaardbaar dat een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking zich niet kan herkennen in de literaire producten die er in het eigen taalgebied worden gemaakt.

Bron: Raad voor Cultuur