Gepubliceerd op:

17 april 2018

Sectoradvies musea Raad voor Cultuur


Tegenover het succes van de grote publiekstrekkers strijden kleinere musea in de regio voor lijfsbehoud. Dit is de belangrijkste conclusie uit het zojuist verschenen ‘In wankel evenwicht’, het sectoradvies musea van de Raad voor Cultuur. De belangrijkste aanbeveling van de raad is om de zorg voor de collecties bij deze musea te verbeteren en de veelal wankele financiële situatie te verhelpen.

De musea in Nederland hebben in 2017 opnieuw meer publiek getrokken en de tentoonstellingen zijn van een hoog niveau. Daarnaast opende een aantal nieuwe particuliere musea zijn deuren en is de Collectie Nederland de afgelopen jaren met mooie aanwinsten verrijkt. Dit positieve beeld van de sector wordt bepaald door het succes van een handvol grotere musea. Grote delen van de sector zijn echter financieel kwetsbaar, kampen met oplopende tekorten en dalende subsidies.

Beheer en behoud collecties

Onder maatschappelijke druk is er een zwaar accent op grote tentoonstellingen en bezoekcijfers komen te liggen. Hierdoor verdwijnen taken op het gebied van beheer en behoud naar de achtergrond en dreigt er een sluipend verval. De raad adviseert de zorg voor de collecties te verbeteren, onder meer door een goede kennisborging en -overdracht aan nieuwe generaties conservatoren. De raad dringt erop aan dat decentrale overheden, in navolging van het Rijk, het beheer en behoud van gemeentelijke/provinciale collecties via langjarige financiering borgen.

Nieuwe publieksgroepen

Een museum kan bij uitstek een plek zijn waar bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus elkaar kunnen ontmoeten. Toch gebeurt dat nog te weinig. De raad adviseert de musea daarom de collecties vanuit verschillende perspectieven te tonen, verbindingen aan te gaan met maatschappelijke organisaties en personen of groepen met een andere culturele achtergrond uit te nodigen. De raad adviseert om toepassing van de Code Culturele Diversiteit als beoordelingscriterium voor subsidies op te nemen.

Kostbare objecten

Goed beheer betekent onder andere dat musea hun collecties regelmatig kunnen verrijken met nieuwe voorwerpen. Ondanks de publieke en private fondsen die hiervoor beschikbaar zijn, vindt de raad dat er te weinig financiële middelen zijn voor de aankoop van kostbare objecten.

Het advies is onderdeel van een reeks sectoradviezen die de raad uitbrengt.

Bron: Raad voor Cultuur

Relevante links

Het advies

Overige sectoradviezen