Gepubliceerd op:

17 april 2018

Lezingenreeks Inclusiviteit Boekman stichting


De Boekmanstichting organiseert een lezingenreeks rond het thema Inclusiviteit in het cultuurbestel. Tijdens de eerste lezing op dinsdag 24 april komen Erik Schrijvers (WRR) en Kıvılcım Özmen (Federatie Cultuur) aan het woord.

In juni verschijnt het volgende nummer van tijdschrift Boekman waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van een inclusief cultuurbestel. De lezingenreeks gaat voorafgaand aan de publicatie van dit nummer.

Inclusiviteit

Waar komt het begrip ‘inclusief’ vandaan en waarom krijgt het de laatste tijd zoveel aandacht? Erik Schrijvers (WRR) beantwoordt deze vragen in zijn lezing. Binnen de culturele keten zijn het personeel, de programmering, het publiek en de partners van belang, alhoewel de laatsten vaak buiten beschouwing worden gelaten. Schrijvers benadert het vraagstuk ook van een andere kant en onderscheidt dan, in navolging van Pascal Gielen, drie processen: socialiseren, kwalificeren en subjectiveren.

Inclusiviteit in de praktijk

Kıvılcım Özmen is de kersverse projectleider Cultuur en Creatief Inclusief bij de Federatie Cultuur. Zij zal als reactie op de lezing van Schrijvers ingaan op hoe de Federatie Cultuur een inclusief cultuurbestel in praktijk denkt te brengen.

Datum: dinsdag 24 april
Locatie: Boekmanstichting
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Bron: Boekmanstichting