Gepubliceerd op:

9 april 2018

Wisseling directies Rotterdam


De afgelopen maand verschenen verschillende berichten over wisselingen in directies van Rotterdamse culturele organisaties.

Theater Rotterdam

Melle Daamen stopt als Algemeen Directeur bij Theater Rotterdam. Daamen was sinds begin vorig seizoen aan de organisatie verbonden. Daarvoor was hij vijftien jaar directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam.

Daamen gaf leiding aan de fusie tussen het Ro Theater, het Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg. Daamen concludeert dat de volgende fase van Theater Rotterdam, naast de externe vertegenwoordiging, ook veel interne energie blijft vragen. Hij stelt dat zijn kracht meer op beleid en visieontwikkeling is gericht. Daamen heeft in goed overleg met de Raad van Toezicht besloten zijn functie neer te leggen. Theater Rotterdam is voornemens op korte termijn een opvolger aan te stellen.

V2_

Alex Adriaansens is wegens ziekte teruggetreden als directeur van V2_. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door adjunct-directeur Joke Brouwer.

KCR

Anne Marie Backes, directeur-bestuurder van Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), zal per 1 augustus met vervroegd pensioen gaan in verband met gezondheidsredenen. Backes is de eerste directeur-bestuurder van het verzelfstandigde KCR, dat het cultuuronderwijs in Rotterdam versterkt. Backes was de afgelopen decennia betrokken bij diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden in de stad, van het Werelddans festival tot het Hiphophuis, van amateurkunst tot cultuuronderwijs. De werving van een nieuwe directeur is inmiddels gestart.