Gepubliceerd op:

3 april 2018

Jaarverslag RRKC 2017


Het jaarverslag 2017 van de RRKC is verschenen. Hierin worden de belangrijkste activiteiten en vraagstukken uit 2017 op een rij gezet.

Gevraagd advies

In 2017 bracht de RRKC op verzoek van het College van B&W adviezen uit over de historische collectie van de Atlas Van Stolk, alternatieve financiering (voortkomend uit de discussie over een mogelijk Stadsfonds voor cultuur) en de (concept)visie van het college op het collectiebeleid, in het bijzonder de kunst in de openbare ruimte en de museale collecties.

Inclusiviteit

Wethouder Pex Langenberg zette het onderwerp diversiteit op de agenda van de RRKC, nog zonder dit thema te voorzien van concrete vragen. De RRKC startte in 2017 met een vierjarig programma over diversiteit / inclusiviteit van de cultuursector, met als eerste stappen groepsgesprekken met jonge makers van zeer diverse achtergrond en onderzoek naar de toepassing van de Code Culturele Diversiteit door de Erasmus Universiteit.

IABx

De RRKC werkte met enthousiasme mee aan het advies van de International Advisory Board extra (IABx), zoals verwoord in de publicatie ‘Rotterdam, stay close to what you are!’ (november 2017). Dit advies levert een aantal waardevolle bouwstenen op voor het toekomstig cultuurbeleid.

Eigen initiatieven

De RRKC heeft naast de gevraagde adviezen in de Adviesagenda en Werkprogramma 2017 een aantal eigen initiatieven opgenomen. De Raad heeft in 2017 voorbereidingen getroffen voor de eigen visie op het cultuurbeleid in de stad en voor een politiek cultuurdebat. De RRKC brengt deze visie onder de aandacht bij de nieuwe gemeenteraad en het college.