Gepubliceerd op:

3 april 2018

Blog van Jacob van der Goot | Durf te kiezen, durf te geven


De middelen die de overheid ter beschikking heeft voor kunst en cultuur blijven de komende jaren beperkt. Het kabinet repareert een deel van de eerder doorgevoerde bezuinigingen door een oplopend bedrag van 25 miljoen (2018) naar 80 miljoen (2021) te investeren in de cultuursector. Tegelijkertijd constateren SER en Raad voor Cultuur dat de sector in de afgelopen jaren is uitgehold en een zorgelijke arbeidsmarkt kent. Het verdienvermogen van de sector moet groter worden en de daling van het aantal werkenden gestopt, anders dreigt een neergang van het culturele klimaat.

Het grootste deel van het geld in het huidige cultuurplan van de gemeente Rotterdam gaat nu naar de zogenoemde ‘iconische instellingen’. Deze blijven ook in de toekomst van onverminderd grote betekenis, als bakens in de wereld voor Rotterdam en ankers van internationale verbinding. De financiële eisen die aan deze instellingen gesteld worden om mee te komen in die wereld worden niet minder maar meer. Het draagvlak in de samenleving voor het Museum, het Orkest, het Filmfestival, etc. zal daarom moeten worden versterkt. De rol van de gemeente zal daarin financieel slechts beperkt kunnen zijn.

De gemeente zal ruimte moeten (blijven) bieden voor talentontwikkeling en kunst en cultuur van jonge Rotterdammers. De RRKC pleit daarom in het bijzonder voor een uitbreiding van het cultuurbudget met 10 miljoen. Dit geld zou geoormerkt moeten worden voor nieuwe makers, de kunst van jonge Rotterdammers – met name op Zuid – en bedoeld om ook particuliere gevers te stimuleren om mee te doen.

Maar bij de grote instellingen zal het blijven gaan om groot geld, en daarvoor kan niet alleen de overheid zorgen. Culturele instellingen en bedrijven, fondsen en particulieren beginnen elkaar te vinden. Het IFFR heeft bijvoorbeeld dit jaar steun gekregen van het grote fonds Droom en Daad, terwijl het eveneens een bijzondere samenwerking heeft met een groot deel van het MKB in de stad. Buiten Rotterdam werd het Singer Museum in Laren grondig gerenoveerd, grotendeels door steun van 13 families. Het Concertgebouworkest kreeg dit jaar langjarig steun van ING en Unilever voor een substantieel bedrag. Dit zijn tekenen van een goed begin.

Rotterdam is bekend om haar grote aantal particuliere vermogensfondsen, waarvan er vele culturele doelen steunen. Maar het totaal kan veel groter zijn dan de som der delen.
We moeten nύ werk maken van kunst en cultuur van alle Rotterdammers. De ruimte die daarvoor nodig is moeten we scheppen door de zorg voor de kunst van Rotterdam voor de wereld op de bredere schouders te nemen.

Jacob van der Goot

Voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

Relevante links

Durf te kiezen