Gepubliceerd op:

19 maart 2018

Visiedocument directeurenoverleg ‘Cultuur draagt de stad in transitie’


Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen brengt visiedocument uit: ‘Cultuur draagt de stad in transitie’.

Het collectief van Rotterdamse kunst en cultuurinstellingen richt zich met een gezamenlijk visiestuk tot het gemeentebestuur met het oog op de verkiezingen en de collegevorming. In de visie staan de maatschappelijke uitdagingen voor Rotterdam centraal, alsook een ‘aanbod’ van de bij het Directeurenoverleg aangesloten instellingen aan de stad. De visie is door het Directeurenoverleg opgesteld vanuit de urgentie om de cultuursector en de stad sterker aan elkaar te binden. De visie is begin maart 2018 uitgereikt aan het college van B & W, aan de fracties en aan de cultuurwoordvoerders van Rotterdamse politieke partijen.