Gepubliceerd op:

16 maart 2018

Cultuur inzet bij verbeteren leefbaarheid Rotterdam Zuid


Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit voor verbeteringen in Rotterdam Zuid op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. De gemeente Rotterdam heeft de intentie om dit met haar partners te verdubbelen tot 260 miljoen.

In het regeerakkoord is afgesproken de leefbaarheid in verschillende regio’s te versterken. Rotterdam Zuid is een van die projecten. Minister Carola Schouten, onder andere coördinerend minister voor de afspraken met regio’s, schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, die mede ondertekend werd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Eigen dynamiek

Minister Schouten: “Rotterdam is een bruisende stad en kent met 630.000 inwoners een eigen dynamiek. In Rotterdam Zuid liggen verschillende uitdagingen om de leefbaarheid te versterken. In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn verbeterpunten genoemd op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. Het kabinet draagt graag bij aan de ambities van de gemeente Rotterdam om het welzijn en de welvaart van de Rotterdammers te verbeteren.”

Rotterdam Zuid

In 2011 is door de gemeente Rotterdam, (semi-)private partijen en de Rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. Dit programma moet in de periode tot 2030 de positie van Rotterdam Zuid versterken. Minister Schouten en minister Ollongren maakten de kabinetsbijdrage bekend aan burgemeester Aboutaleb en Marco Pastors (directeur NPRZ) bekend tijdens een bijeenkomst in de basisschool OBS Nelson Mandela in Rotterdam Zuid.

Kabinet en gemeente zullen de regiodeal nader uitwerken met corporaties, scholen en ondernemers .

Bron: Gemeente Rotterdam, Rijksoverheid