Gepubliceerd op:

12 maart 2018

Cultuurbrief: structureel meer geld voor cultuur


Vandaag, op maandag 12 maart, presenteerde cultuurminister Ingrid van Engelshoven de cultuurbrief in Maaspodium. Daarin staat aangekondigd dat het kabinet structureel € 80 miljoen investeert in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.”

Ruimte voor nieuwe cultuur en makers

De afgelopen jaren was de ruimte voor de ontwikkeling van de toekomstige top beperkt. Nu wil de minister talentvolle makers de ruimte geven om verder te groeien. Er komt een nieuw gezamenlijk talentprogramma bij de cultuurfondsen.

Van Engelshoven: “We hebben in Nederland gezelschappen, symfonische orkesten en musea van grote kwaliteit. Zij dragen bij aan het rijke kunstlandschap dat we kennen. Ze zijn en blijven belangrijk. Daarnaast wil ik nieuwe groepen makers de kans bieden in de voorhoede te komen. Met die nieuwe generatie vergroten we de diversiteit van het culturele leven. De nieuwe generatie spreekt een eigen taal, heeft eigen verhalen en spreekt het publiek van deze tijd aan.”

Goed werkgeverschap

De cultuursector werkt aan goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. Daar hoort een redelijke beloning bij. In 2018 ondersteunt het kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.

Cultuur- en erfgoededucatie

Verder wordt het mogelijk gemaakt dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum kunnen bezoeken. Ook wordt geïnvesteerd in muziekonderwijs. Op dit moment maken al ruim 1.000 scholen gebruik van een subsidieregeling en dat wordt uitgebreid naar 1.600 scholen.

Bovendien worden scholen uitgedaagd om met hun leerlingen ook cultuur te bezoeken die schuurt. Het jeugdtheater, de jeugdfilm en kinderboeken uit Nederland hebben een sterke reputatie als het gaat om een confrontatie met andere zienswijzen.

Investeren in erfgoed

Voor het erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar. Het kabinet zet in op toegankelijkheid van monumenten.

De minister: “Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk om die monumenten door te geven aan toekomstige generaties.”

Zo krijgen burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen voorstellen in te dienen voor het behoud, gebruik en toegankelijkheid van erfgoed in hun directe omgeving.

Het kabinet investeert in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, met speciale aandacht voor monumentale kerken. Er is geld beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Ook wordt er geld vrijgemaakt om de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te verbeteren. Ontwerptekeningen van Nederlandse architecten worden bijvoorbeeld gedigitaliseerd. Tot slot vult het kabinet de komende jaren het budget van het Nationaal Aankoopfonds aan.

Voorbereiding nieuwe periode basisinfrastructuur

In 2021 start de nieuwe subsidieperiode van de culturele basisinfrastructuur. Aansluitend bij de Verkenning van de Raad voor Cultuur nodigt het kabinet andere overheden uit om in voorbereiding op deze nieuwe periode stedelijke en regionale profielen op te stellen. Voor de nieuwe periode zullen de overheden een gezamenlijke adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur.

Met het culturele veld en de Raad voor Cultuur vindt het kabinet het belangrijk dat de toekomstige plannen niet van bovenop worden vormgegeven, maar aansluiten bij de kracht en de ontwikkelingen in het culturele veld zelf.

Enkele in het oogspringende investeringen

  • Het kabinet investeert in 2018 €30 miljoen in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, waaronder kerken. Ook in de komende jaren is er extra geld beschikbaar.
  • In 2018 is er € 30 miljoen beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, via het Revolving Fund Plus.
  • In 2018 wordt het museaal aankoopfonds aangevuld met €25 miljoen. In de komende jaren volgt nog €25 miljoen.
  • Talentvolle makers worden via een nieuw gezamenlijk programma bij de cultuurfondsen ondersteund.
  • Het kabinet investeert in 2018 € 2,7 miljoen. Dit bedrag loopt op tot €4,9 miljoen in 2019 en verder.
  • Het Nieuwe Instituut krijgt in 2018 en 2019 € 5,5 miljoen om de ontwerptekeningen van Nederlandse architecten te digitaliseren.
  • De komende jaren investeert het kabinet € 2 miljoen per jaar in de versterking van het internationale culturele profiel van Nederland.

Bron:
Rijksoverheid