Gepubliceerd op:

9 maart 2018

Sectoradviezen Raad voor Cultuur


In februari bracht de Raad voor Cultuur twee sectoradviezen uit, over de audiovisuele sector en het theaterbestel. De adviezen zijn onderdeel van een reeks sectoradviezen en een visie op toekomstig cultuurbeleid.

Audiovisueel

Een systeem met heffingen en quota, een overkoepelend AV Fonds en één herkenbaar ondemand-platform. Daarmee zal de Nederlandse audiovisuele sector beter kunnen meekomen in de ongekende dynamiek die de komst van (media)bedrijven zoals Netflix, Google, Facebook, Apple en Amazon heeft veroorzaakt. Dit soort buitenlandse bedrijven moet mee-investeren in Nederlandse culturele audiovisuele producties. De Raad voor Cultuur concludeert dat forse maatregelen nodig zijn voor versterking Nederlandse audiovisuele sector.

Herziening theaterbestel

De Raad voor Cultuur adviseert om bij de financiering van theatergezelschappen meer rekening te houden met hun eigen profilering. Door niet iedereen langs dezelfde meetlat te leggen, ontstaat er een veelzijdiger en avontuurlijker theateraanbod. Voor makers is er dan meer ruimte om zich te ontplooien, voor het publiek is er meer om te kiezen. Ga in het theaterbeleid uit van maakbehoefte in plaats van maakdwang, zo vat de Raad voor Cultuur zijn advies over de Nederlandse theatersector samen.

Bron: Raad voor Cultuur