Gepubliceerd op:

8 februari 2018

Werkprogramma RRKC 2018


De RRKC gaat het komend jaar de volgende adviezen en activiteiten ondernemen, gekoppeld aan de hoofdlijnen uit de adviesagenda 2017-2020.

1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam

De RRKC brengt in februari een advies uit over het strategisch cultuurbeleid van de gemeente met een perspectief van vijf jaar. Dit in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Op 1 maart organiseert de RRKC in samenwerking met Theater Rotterdam het verkiezingsdebat Stemmen voor Cultuur.

2. Meer diversiteit in de cultuursector (publiek, activiteiten, bestuur en organisatie)

In het derde kwartaal van 2018 brengt de RRKC een advies uit voor meer Inclusiviteit in de Rotterdamse cultuursector.

3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur in de stad

De RRKC gaat in gesprek met particuliere fondsen en onderzoekt welke rol zij rond dit thema kunnen spelen.

De RRKC gaat met nieuwkomers binnen het Cultuurplan in kaart brengen welke activiteiten nodig zijn voor professionalisering.

4. Een steviger positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad

In 2017 bracht het International Advisory Board een advies uit over de rol van kunst en cultuur in de stad.

De RRKC vindt dat dit advies een belangrijk ‘momentum’ biedt om cultuur hoger op de politieke agenda en in een nieuw collegeprogramma te krijgen. De RRKC verkent graag in gesprek met het college van B&W welke adviesvragen voortkomen uit het rapport van de IABx.

5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur

Naar aanleiding van de evaluatierapport over het proces van het Cultuurplan 2017-2020 door bureau KWINK groep constateert de RRKC dat het systeem op een aantal punten niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in Rotterdam en daarom aangepast zou moeten worden. De RRKC brengt komend jaar zijn eigen visie hierover uit.

De RRKC brengt voor elf instellingen in het Cultuurplan 2017-2020 een tussentijdse evaluatie uit.

De RRKC voert in de tweede helft van 2018 de sectoranalyse uit.