Gepubliceerd op:

2 februari 2018

Publieksopbouw kleine culturele organisaties


Foto: Cultuurmarketing

In een kleine culturele organisatie staat de tijd en ruimte om een langetermijnvisie te ontwikkelen vaak onder druk. Op 19 maart organiseert Cultuurmarketing een interactieve sessie waarin handvatten worden geboden voor meer focus op publieksopbouw en binding.

Scherpe keuzes

Veel kleine culturele organisaties hebben te maken met beperkte marketingcapaciteit en middelen om publiek aan zich te binden. De marketingcommunicatiemedewerker is verantwoordelijk voor een breed pakket van uitvoerende taken, waardoor tijd en ruimte om een langetermijnvisie te ontwikkelen nogal eens in de verdrukking komt. Uit een inventarisatie onder de Cultuurmarketing sparringpartners blijkt dat de onderwerpen die relevant zijn voor kleinere organisaties niet wezenlijk verschillen van die van grotere organisaties. Wel is de moeilijkheidsgraad om deze onderwerpen in de praktijk te brengen over het algemeen hoger, omdat tijd en budget vereisen dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Doel

De bijeenkomst is bedoeld om in een open en interactieve setting kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën en werkwijzen met elkaar te delen en verdere gedachtevorming te stimuleren.

Relevante links

Aanmelden