Gepubliceerd op:

18 januari 2018

Conferentie verkiezingen Kunsten ’92


Op 21 maart aanstaande vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kunsten ’92 heeft verschillende initiatieven in gang gezet om te zorgen dat gemeenten kunst, cultuur en erfgoed een integrale en prominente plek in hun beleid geven.

Zo werd input voor de verkiezingsprogramma’s geleverd, wordt op 2 februari de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten georganiseerd in Leeuwarden en is Kunsten ’92 aangehaakt bij het programma “Cultuur deel je”, dat het LKCA speciaal in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen heeft ontwikkeld.

Kernboodschap

De kernboodschap luidt: Cultuur deel je. Cultuur beleef je met anderen. Cultuur is van ons allemaal. Dat vraagt om een infrastructuur waarin mensen cultuur kunnen delen, zoals podia, ateliers, musea, theaters, centra voor de kunsten, bibliotheken en festivals. Stimuleer het maken, beleven en delen van cultuur.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nu de verkiezingsprogramma’s gereed zijn, kunnen de agendapunten goed worden ingezet tijdens de campagnes, die nu zullen losbarsten, en daarna bij de vorming van de collegeakkoorden. Culturele organisaties en de lokale politiek worden opgeroepen om met elkaar, met deze punten in de hand, het gesprek aan te gaan over de waarde van kunst en cultuur.

Verkiezingsconferentie

De conferentie is bedoeld voor bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, bedrijven, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals. Samen zullen zij thema’s als regionalisering, arbeidsmarkt, participatie, erfgoed, cultuureducatie verkennen. Na afloop bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van een arrangement van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Organisatoren

Een prominente rol is weggelegd voor burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen. Organisatie is in handen van Kunsten ’92, in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Leeuwarden, VNG, LKCA, European Cultural Foundation en de Federatie Cultuur. Onder leiding van Ruben Maes.

Bron: Kunsten ’92