Gepubliceerd op:

8 januari 2018

Reactie wethouder op advies De kracht van verbeelding


Foto: Daarzijn

De wethouder van Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur Pex Langenberg vroeg de RRKC in maart advies te geven over conceptversies van “Schatten van Rotterdam; Visie op de Collectie Rotterdam” en “Uitvoeringsagenda museale collectie en beeldende kunst in de openbare ruimte”. Op 15 juni 2017 bracht de RRKC het advies uit onder de titel “De kracht van verbeelding – Advies over de Visie op de Collectie Rotterdam”. 

De wethouder stuurde de RRKC op 15 november een reactie op het advies. In de reactie dankt de wethouder de RRKC voor zijn uitgebreide en gedetailleerde reactie. Hij is blij dat het advies een aantal bouwstenen aanreikte voor de versterking van de visie. Zo pleitte de RRKC voor meer aandacht voor vier thema’s: een dynamische collectie, zichtbaar en verbindend erfgoed, immaterieel erfgoed in het bijzonder hedendaags immaterieel erfgoed en als vierde de (inter)nationale context.

Waar deze bijdragen aan de versterking van de Visie, zijn elementen van het advies opgenomen in de visie. De visie beoogt volgens de wethouder kaderstellend te zijn. Andere adviezen en praktijkvoorbeelden uit “De kracht van verbeelding-Advies over de Collectie Rotterdam” zullen volgens de wethouder worden betrokken in de Uitvoeringsagenda Museale collectie en Beeldende Kunst in de openbare ruimte. In de nieuwe versie van de visie zijn ook de reacties opgenomen van externe partijen zoals het Ministerie van OCW, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Museumvereniging.

De inmiddels aangescherpte Visie op de Collectie Rotterdam, het advies van de RRKC en de reactie van de wethouder op het advies werden besproken in de vergadering van de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 29 november.