Gepubliceerd op:

15 december 2017

Cultuurindex 2017: Herstel tekent zich af


De cultuursector heeft de weg omhoog teruggevonden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Cultuurindex Nederland, die de Boekmanstichting op dinsdag 12 december presenteerde.

Na de sterke daling in 2013 nemen de inkomsten en het culturele aanbod weer toe. De belangstelling voor cultuur blijft op peil, terwijl de concurrentiekracht van de sector onverminderd doorgroeit. Gemiddeld komt de index in 2015 twee punten hoger uit dan in 2013, en bereikt deze met een waarde van 106 het hoogste niveau tot nu toe.

Deze cijfers vertellen echter maar de helft van het verhaal. Tegelijkertijd met de nieuwe cijfers verscheen daarom De Staat van Cultuur 3, waarin ontwikkelingen nader geduid worden en wordt ingegaan op actuele vragen en onderwerpen in de cultuursector. Wat betekent streamen bijvoorbeeld voor de manier waarop we muziek tot ons nemen? Waarom blijkt de culturele arbeidspositie zo zwak terwijl de geldstromen in deze sector stegen? Hoe geven bibliotheken vorm aan de nieuwe maatschappelijke functies die in 2015 zijn vastgelegd?

Cultuurindex Nederland

De Boekmanstichting verzamelt, analyseert en verspreidt als onafhankelijk kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid, data en informatie over de cultuursector en stimuleert en faciliteert het gefundeerde cultuurdebat. Eén van de instrumenten daarvoor is de Cultuurindex Nederland: een unieke, nationale reflectie op de staat van cultuur op basis van meer dan 80 indicatoren. In de index is een omvangrijk palet aan cultuurstatistieken verzameld, gegroepeerd, en geïndexeerd over de periode 2005-2015. Daarmee maakt de cultuurindex in één oogopslag inzichtelijk hoe het is gesteld met de vitaliteit van cultuur in Nederland.

Bron: Boekmanstichting