Gepubliceerd op:

12 december 2017

Open Oproep Stadslabs


Voor de vierde keer en laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op uiterlijk woensdag 17 januari 2018 gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande en nieuwe stadslab initiatieven.

Deze initiatieven bieden als creatieve broedplaatsen of open leeromgevingen, vrije experimenteerruimte voor het ontwikkelen van vernieuwende breed gedragen oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Ontwerp vervult hierbij een belangrijke rol.

Stadmaken

Nederland heeft een lange en rijke traditie met experimenteren op het gebied van de ruimtelijke ordening. Hierbij is altijd veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen maatschappelijke vraagstukken en de ruimtelijke inrichting van ons land. Sinds enkele jaren voelen steeds meer partijen zich bij de ontwikkeling van steden betrokken. In de stadslabs werken collectieven van betrokken bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijke professionals samen met culturele en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale overheden.

ProeftuinNL

In de afgelopen drie jaar heeft het Stimuleringsfonds een netwerk van circa veertig stadslabs ondersteund. De kennis en ervaring die daarbij is opgedaan, is onder de titel ProeftuinNL met vertegenwoordigers van stadslabs en formele instituties besproken. Hieruit blijkt dat overheden en andere lokale stakeholders steeds meer de voordelen van een initiatiefrijke samenleving zien en vanwege het gedeelde belang een coöperatieve houding richting de labs hebben ontwikkeld.
De labs weten agenda’s van top-down partijen en bottom-up initiatieven met elkaar te verbinden. Maar om hun continuïteit in de nabije toekomst beter te kunnen borgen is er ook een zeker politiek mandaat nodig.

Beoordeling en selectie

Voor deze Open Oproep is een maximum budget van € 250.000,- beschikbaar. Het fonds verwacht hiermee minimaal 10 voorstellen met een maximale subsidie van € 25.000,- te ondersteunen. Het fonds laat zich bij de beoordeling en selectie van ingezonden voorstellen door enkele externe deskundigen adviseren. De voorstellen dienen zowel inzicht te geven in de specifieke opgaven waaraan wordt gewerkt als de organisatievorm, betrokken expertise, coalitiepartners en activiteiten die worden georganiseerd. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen samenhangen met het thema ‘Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap’.

Bron: Stimuleringsfonds

Relevante links

Info en indienen