Gepubliceerd op:

4 december 2017

Evaluatie Cultuurplan: aandacht nieuwkomers en innovatie


Eind november stuurde wethouder Pex Langenberg het rapport ‘Evaluatie proces totstandkoming Cultuurplan 2017 – 2020 Rotterdam’ naar de gemeenteraad. De onderzoekers van KWINK groep hebben in opdracht van de gemeente alle fasen in het proces geëvalueerd: van de uitgangspuntennota en de aanvraagprocedure tot de advisering door de RRKC en de besluitvorming over de verdeling van de subsidie.

Betrokkenen waren over het algemeen tevreden over het verloop van het proces. De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor verbetering. Met het oog op het volgend Cultuurplan is het volgens hen aan te bevelen om een budget vast te stellen voor innovatie, nieuwe culturele instellingen die willen aanvragen te helpen en een onderscheid te maken in de procedure tussen grote en kleine instellingen. Tot slot stelt men voor de formats voor de aanvragen te vereenvoudigen.

De wethouder gaat over de rapportage en aanbevelingen in gesprek met de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeente en later ook met de culturele instellingen en de RRKC.

Relevante links

Rapport

Brief wethouder