Gepubliceerd op:

4 december 2017

Brief minister over arbeidsmarkt positie in de culturele sector


Minister Van Engelshoven stuurde op 10 november een brief om de Tweede Kamer te informeren over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

De arbeidsmarktagenda die door Kunsten ’92 is gepresenteerd en door de sector zelf is samengesteld vormt een basis. Samen met het SER rapport ‘Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt’. De belangrijkste doelen die hierin genoemd worden zijn:

1. het vergroten van het verdienvermogen van de sector
2. het verbeteren van de inkomenszekerheid van werkenden
3. het bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid en
4. het versterken van de sociale dialoog.