Gepubliceerd op:

30 november 2017

Samenstelling RRKC


RRKC-raadslid Willem Sulsters is met ingang van 15 september 2017 aangesteld als directeur Gebiedskwaliteit bij Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. De leden van de RRKC en het bureau wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

De heer Sulsters is vanwege de onverenigbaarheid van zijn nieuwe functie – waaronder de verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk vastgoed – met het lidmaatschap van de Raad, per 15 september niet langer lid van de RRKC. De Raad zal voor hem een opvolger zoeken op het terrein van stedelijke ontwikkeling en architectuur.