Gepubliceerd op:

17 november 2017

Meer middelen in culturele en creatieve sector


Op 14 november werd door Kunsten ’92 de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023 aangeboden aan de nieuwe minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66).

In 2016 kondigde toenmalig minister van OCW Bussemaker in een kamerbrief  aan de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector structureel te willen verbeteren. Zij verzocht Kunsten ’92 om samen met de sector in een sociale dialoog een arbeidsmarktagenda te ontwerpen. Deze is nu afgerond.

Aan de agenda, die tal van adviezen bevat, is meegewerkt door werknemers, werkgevers en zelfstandigen uit de culturele en creatieve sector.

De missie is in de eerste plaats een verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Kunstenaars en mensen met creatieve beroepen moeten meer gaan verdienen. Het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten kan daarbij helpen. Belangenorganisaties zouden daartoe beter moeten samenwerken. Daarnaast draagt de agenda bij aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. De minister kondigde aan in februari 2018 een visiebrief uit te brengen, waarin de plannen concreter gemaakt worden.

Het nieuwe kabinet trekt extra geld uit voor cultuur. In 2018 zal dat €25 miljoen bedragen, gevolgd door €50 miljoen in 2019 en €80 miljoen in 2020.

Relevante links

Arbeidsmarktagenda

Kamerbrief