Gepubliceerd op:

7 november 2017

Reactie Kunsten ’92 op Regeerakkoord


Op 13 november vindt het debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting plaats. Tijdens dat debat legt de nieuwe minister van OCW Ingrid van Engelshoven de cultuurbegroting voor 2018 aan de cultuurwoordvoerders voor. De nieuwe minister heeft tijdens haar eerste publieke optreden, bij de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs, direct gesteld dat het grote belang van kunst en cultuur voor de samenleving door het gehele kabinet wordt onderstreept.

Kunsten ‘92 reageert als landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed in een brief op het regeerakkoord en wijst op de onderwerpen die in de komende periode de aandacht verdienen.

Trending topic op Twitter was het commentaar in NRC Handelsblad “Kunst is geen gebruiksartikel, nut is bijvangst”, waarin wordt vastgesteld dat de kunsten onvermeld blijven in het regeerakkoord en cultuur wordt gepresenteerd als een slokje wonderolie. Alhoewel dat wat cru gesteld is, is Kunsten ’92 het eens met de slotconclusie in het NRC: “Kunst is een waarde op zichzelf, die ligt te ademen in de musea en die elke dag opnieuw opdoemt in ateliers, in theaters, in concertzalen, op poppodia, bij schrijvers en dichters”. Dat kunstenaars verbindingen in de samenleving tot stand weten te brengen, het ondenkbare mogelijk maken en ons steeds opnieuw de ogen openen, is bijvangst van de hoogste orde.

Bron: Kunsten ’92

Relevante links

Brief