Gepubliceerd op:

7 november 2017

Onderzoek Sector beschrijvingen gepubliceerd


Wat zijn de ontwikkelingen in de cultuursector? Welke veranderingen zijn zichtbaar in de manier waarop de cultuursector zich organiseert? Wat is de rol van de overheid? Deze vraagstukken komen aan de orde in het zojuist verschenen onderzoek Sectorbeschrijvingen.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het samenwerkingsverband Panteia / KWINK Groep / Rebel Group gevraagd kwalitatieve beschrijvingen op te stellen van verschillende deelsectoren in de cultuursector, namelijk voor de Ontwerpsector, Beeldende kunst, Podiumkunst, Musea en de Bibliotheeksector / Letteren.

Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de culturele sector. De sectorbeschrijvingen dienen onder andere als input voor de adviezen van de Raad van Cultuur, die deelneemt in de begeleidingscommissie van het onderzoek. De sectorbeschrijvingen kunnen dienen als vertrekpunt voor verder onderzoek.

Relevante links

Het onderzoek