Gepubliceerd op:

7 november 2017

Cultuur in beeld 2017 verschenen


Steeds meer bezoekers weten de deuren van musea, poppodia en bioscopen te vinden. Negen op de tien Nederlanders bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling of festival. De musea voor beeldende kunst hebben de laatste jaren 89 procent meer gasten ontvangen. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze publicatie geeft een cijfermatig beeld van de ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer gaat minister Van Engelshoven nader in op de ontwikkelingen in aanbod en bezoek, spreiding van middelen en aanbod, en de arbeidsmarkt en kunstvakonderwijs.

De uitgave is gebaseerd op onderzoek en op gegevens van het CBS, het SCP, de cultuurfondsen, brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie van OCW.

Tegelijkertijd verschenen drie monitoren: Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016 uitgevoerd door APE en Dialogic (bijlage 1), De Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (bijlage 2) en de Monitor Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 door Oberon en Sardes (bijlage 3).

Dit is de laatste uitgave van Cultuur in Beeld. Met ingang van 2018 brengt het SCP de ‘publicatie cultuur’ uit, die de huidige publicatie Cultuur in Beeld zal vervangen.