Gepubliceerd op:

7 november 2017

Verkenning Pas de deux?


Eind 2016 is, in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en OCW, gestart met de uitvoering van een beleidsverkenning over de relatie tussen cultuur, ruimte en economie door bureau Regioplan / Atelier Tordoir. In dit traject zijn zes regiosessies en een slotsessie georganiseerd waarbij veel betrokkenen uit zowel de cultuur- ruimte- als economische sector werden geraadpleegd.

De verkenning is nu afgerond met het rapport getiteld ‘Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’. Het rapport werd op 17 oktober door de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu aangeboden aan de Tweede Kamer.

De verkenning vormt een rijke bron van informatie, waarover het ministerie van OCW graag het gesprek wil aangaan met relevante partijen, bijvoorbeeld in het kader van het beleidstraject `Cultuurstelsel 2021 en verder’. In dit verband is ook een verkenning naar de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid van de Raad voor Cultuur relevant, die naar verwachting medio november verschijnt.

Relevante links

Aanbiedingsbrief

Rapport