Gepubliceerd op:

7 november 2017

Advies IABx gepresenteerd


De International Advisory Board (IABx) heeft advies uitgebracht aan het college van B&W over de internationale positie van Rotterdam als cultuurstad. De IABx bestaat uit verschillende internationale cultuurexperts en wordt voorgezeten door oud-premier Jan Peter Balkenende.

Het advies werd op vrijdag 6 oktober in LantarenVenster gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Aboutaleb, in aanwezigheid van wethouder Pex Langenberg en een volle zaal geïnteresseerden.

Het advies van de IABx is in samenwerking met een groot aantal stakeholders tot stand gekomen; culturele initiatiefnemers, kunstenaars, makers, kunstinstellingen, bedrijfsleven, onderwijs, gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De RRKC nam deel aan de klankbordgroep en de stuurgroep die het proces begeleidden.

Het centrale doel van het adviestraject luidt: strengthen Rotterdam’s position as a national and international cultural hotspot. De IABx ziet Rotterdam als een stad waar jonge initiatieven zich kunnen ontwikkelen, waar grenzen kunnen worden opgezocht en waar bezoekers en bewoners verrast kunnen worden. Veel kracht en levendigheid is te vinden in de grassroots en de informele Rotterdamse cultuurwereld.

De potentie van het diverse culturele portfolio is er zeker, al is meer aandacht nodig om het culturele ecosysteem te versterken: ‘more interconnectivity!‘. Authenticiteit en lokale trots voor de stad zijn wat de IABx betreft voorwaarden om internationaal aantrekkelijk te zijn voor bezoekers; de ingrediënten daarvoor zijn in de stad aanwezig en het momentum is nu.

foto: Richard Theemling

Relevante links

Advies

Aanbiedingsbrief