Gepubliceerd op:

6 november 2017

Verslag bijeenkomsten Cultuurbeleid 2021 en verder


Op 19, 20 en 27 juni jongstleden vonden in Utrecht rondetafelbijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van de cultuursector, het ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G9.

Het doel was om een verdieping en aanscherping te krijgen van wat er leeft in de cultuursector, en hoe verschillende partijen binnen de sector denken over drie thema’s: cultuur en de samenleving, het publiek en de flexibiliteit van het cultuurstelsel. In totaal namen er ongeveer 100 mensen deel aan de bijeenkomsten.

Relevante links

Verslag