Gepubliceerd op:

12 oktober 2017

Open Oproep Venetië Architectuur Biënnale 2018


Foto: Simone Ferraro

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceren samen een Open Oproep voor deelname aan het programma van de 16e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biënnale di Venezia.

Deze Open Oproep nodigt onderzoekers en ontwerpers uit die werkzaam zijn op het gebied van architectuur, om projecten in te dienen voor het publieke parallelprogramma van het Nederlandse paviljoen op de Biënnale van Venetië in 2018, in het kader van het thema WORK, BODY, LEISURE, waarvoor Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk is.

In de komende maanden zal Het Nieuwe Instituut de lijst van genodigde deelnemers aan het Nederlandse Paviljoen bekendmaken, evenals de participanten aan het parallelprogramma van de Open Oproep. Marina Otero Verzier, de in Rotterdam gevestigde architect en onderzoeker, en Hoofd van de Onderzoeksafdeling van Het Nieuwe Instituut, zal als curator verantwoordelijk zijn voor de installatie en de verschillende bijdragen binnen het overkoepelend programma bijeenbrengen.

Het indienen van voorstellen kan tot uiterlijk woensdag 8 november 2017 via de online-aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De aanmelding kan worden ingediend onder “Open Oproepen”, track 17AE ‘Architectuur Biënnale Venetië #1_Publiek Parallelprogramma Nederlands paviljoen’.