Gepubliceerd op:

12 oktober 2017

Fair Practice Code versie 1.0 is een startpunt


Op 3 oktober is de eerste versie van de Fair Practice Code in de kunsten aangeboden aan demissionair minister Bussemaker, tijdens een bijeenkomst in Veem House for Performance.

Nadat de eerste versie van de Fair Practice Code aan de minister was overhandigd, ging de zaal direct aan het werk: wat betekent een Fair Practice Code voor een kunstenaar, een instelling? Welk gesprek voer je met elkaar?

De Fair Practice Code biedt een kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Dat is nodig voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Een brede vertegenwoordiging van creatieve professionals uit vele disciplines heeft deze eerste versie opgesteld. Het dient als startpunt waarmee betrokkenen het gesprek kunnen voeren over haalbare doelen

De minister heeft het onderwerp politiek op de kaart gezet en de totstandkoming van deze code gefaciliteerd. Het streven is dat de Fair Practice Code collectief wordt gedragen door alle betrokkenen in de culturele sector, dus ook de politiek. De Code is een praktische uitwerking van de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, waarvoor Kunsten ‘92 in 2016 van minister Bussemaker de opdracht kreeg.

Het traject spitst zich nu toe op het verwerven van draagvlak en op verdere ontwikkeling door middel van gesprekken binnen diverse deelsectoren. Via het mailadres fairpracticecode@kunsten92.nl worden reacties op de eerste versie verzameld. Begin 2018 zal de definitieve Fair Practice Code gereed zijn.

Relevante links

Fair Practice Code