Gepubliceerd op:

12 oktober 2017

Evaluatie Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016


Onderzoeksbureau DSP heeft het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016, bedoeld om het ondernemerschap in de culturele sector te vergroten, geëvalueerd.

Geconcludeerd wordt dat het aandeel subsidie lager is dan de periode voorafgaand aan de start van het programma en dat de publieksinkomsten en het totaal aan eigen inkomsten in de periode 2013-2016 zijn toegenomen. Daarmee is ook de financieringsmix verbreed.

De uitvoering van het programma kreeg vooral vorm in vier onderdelen: een leiderschapsproject (LinC), activiteiten voor kleine instellingen en zzp’ers (uitgevoerd door Cultuur+Ondernemen), het adviseren en trainen van culturele ANBI’s op het gebied van financieringsmix en fondsenwerving (Wijzer Werven) en het uitvoeren van de campagne ‘Cultuur, daar geef je om’.