Gepubliceerd op:

28 september 2017

Sectoradviezen Raad voor Cultuur


Met het oog op een mogelijke herziening van het landelijke cultuurstelsel brengt de Raad voor Cultuur de komende tijd een reeks sectoradviezen uit, waarin ontwikkelingen en trends per sector worden onderzocht.

In de periode november 2017 – maart 2018 verschijnen er adviezen over beeldende kunst, letteren en bibliotheken, de audiovisuele sector, monumenten en archeologie, musea, de ontwerpsector (architectuur, vormgeving, e-cultuur) en podiumkunsten (dans, muziek, muziektheater, theater).

Tijdens de Buma Classical Convention op vrijdag 24 november a.s. presenteert de raad het advies over de muzieksector. De publicatiedata van de overige sectoradviezen zijn nog niet bekend.

De raad brengt in het najaar (medio november) ook een verkenning uit naar de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid. Het doel hiervan is een toekomstbestendig beleid dat rekening houdt met de veranderende voorkeuren van het publiek en nieuwe werkwijzen in de cultuursector.

De verkenning, de sectoradviezen en het advies over de ondersteunende functies in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) vormen met elkaar de bouwstenen voor de discussie die volgend jaar wordt gevoerd over het landelijke cultuurbestel na 2020.