Gepubliceerd op:

28 september 2017

Nieuwe directeur Witte de With


Foto: Zach Hyman

Sofía Hernández Chong Cuy treedt per 1 januari 2018 aan als nieuwe directeur van Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Zij volgt Defne Ayas op, die sinds 2012 gedurende de maximale termijn directeur was.

Sofía Hernández Chong Cuy, oorspronkelijk afkomstig uit Mexico, is sinds 2011 curator hedendaagse kunst bij Colección Patricia Phelps de Cisneros. Daarnaast ontwikkelde zij educatieve projecten, was zij wereldwijd actief als schrijver, uitgever, adviseur en curator in onder andere Kassel, New York, Mexico-City en Porto Alegre (Brazilië).

Kees Weeda, voorzitter van de Raad van Toezicht van Witte de With: “Witte de With heeft gedurende het afgelopen tweeënhalve decennium diverse identiteiten aangenomen. Iedere opeenvolgende directeur heeft zijn of haar stempel op het instituut gedrukt, op basis van de meest actuele inzichten op het gebied van hedendaagse kunst. Hoe de rol van het instituut te bepalen is daarbij een steeds terugkerende vraag. We zien uit naar de aankomende periode met Sofía Hernández Chong Cuy en naar het gezamenlijk verder bouwen aan het Cultuurplan.”

“Ik ben vereerd en opgetogen om invulling te mogen gaan geven aan het directeurschap van Witte de With, wiens programma en bijdragen aan het veld ik zo lang bewonderd heb,” aldus Hernández Chong Cuy. “Ik zal deze gelegenheid aangrijpen om onderzoek te doen naar de uiteenlopende manieren waarop kunstenaars de gevoelens van onze tijd visualiseren, met initiatieven die het heden doorgronden, altijd met ons culturele archief als basis, om zo de fundering te leggen voor nieuwe georganiseerde denkvormen.”

Als directeur zal Hernández Chong Cuy zich ook buigen over het recente besluit van Witte de With om een verandering aan te brengen in de naam, zodat deze beter overeenkomt met de waarden die het instituut wil uitdragen als centrum voor hedendaagse kunst en cultuur.