Gepubliceerd op:

15 september 2017

Onderzoek Culturele Diversiteit


Beeldmerk Code Culturele Diversiteit
Beeldmerk Code Culturele Diversiteit

In de maand september verspreidt de RRKC in samenwerking met de gemeente Rotterdam een korte survey onder Rotterdamse culturele instellingen. De survey dient het doel een zo volledig mogelijk beeld te vormen van het culturele-diversiteitsgehalte van de sector. De survey wordt verspreid onder alle culturele instellingen binnen het huidige Cultuurplan. De survey is nadrukkelijk géén meting van prestaties van individuele instellingen, maar dient als middel bij het vormgeven van een beeld van de sector als geheel.

Het beeld van de sector, zoals dat straks uit de survey naar voren komt, zal worden gepresenteerd tijdens een werkbijeenkomst over culturele diversiteit die door de RRKC in november 2017 wordt georganiseerd. Meer informatie over de werkbijeenkomst vindt u binnenkort op www.rrkc.nl. De survey en werkbijeenkomst zijn onderdeel van een vierjarig adviestraject (2017-2020) van de RRKC over culturele diversiteit.

Lees hier meer over het advies.