Gepubliceerd op:

15 september 2017

Alternatieve financiering


Eind april 2017 bracht de RRKC het advies ‘Behoeften Alternatieve Financiering’ uit. Daarin constateerde de Raad dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor de sector en de gemeente om te komen tot meer vernieuwing en ‘meer beweging’ in de cultuursector. Wethouder Pex Langenberg heeft op 13 juli een reactie op het advies van de RRKC geformuleerd. In zijn reactie geeft de wethouder aan ruimte te willen bieden aan flexibilisering van ondersteuningsvormen, ontwikkeling van experiment en het ontwikkelen van ondernemerschap.

Bij wijze van pilot voor een periode van drie jaar zal het college een deel van het budget voor subsidies realloceren om een werkwijze met kortlopende laagrentende leningen en om een ondersteuningsstructuur voor crowdfunding in te voeren die tegemoet komt aan de behoefte aan flexibiliteit in financieringsvormen.

Bij de begeleiding van culturele organisaties zal de nadruk liggen op het versterken van hun ondernemerschap. Het college zal eveneens de huidige financieringsstructuur onder de loep nemen en waar wenselijk aanpassen aan de behoeften. Ook brengt het college de doorstroommogelijkheden voor podiumkunstenaars in kaart.

Bekijk hier het advies van RRKC

Bekijk hier de brief van de wethouder