Gepubliceerd op:

6 juni 2017

Advies voor meer culturele diversiteit in de sector


De komende vier jaar gaat de RRKC zich verdiepen in de vraag hoe cultureel divers is de culturele sector in de stad: de organisaties, het bestuur, de makers en het publiek? En hoe zorgen we ervoor dat het culturele aanbod ook daadwerkelijk voor iedereen bereikbaar is en dat elke Rotterdammer zich welkom voelt in de instellingen?

In het Cultuurplanadvies 2017-2020 constateerde de RRKC dat nog te weinig culturele instellingen er in slagen om een publiek te bereiken dat een afspiegeling is van de Rotterdamse samenleving. Ook de samenstelling van de organisaties zelf is nog te weinig divers, zowel bij medewerkers, directie als het bestuur en raad van toezicht. De RRKC stuurt daarom aan op het hanteren van de Code Culturele Diversiteit. Wethouder Pex Langenberg ondersteunt dit advies en vindt dat alle culturele instellingen die de gemeente financieel ondersteunt de Code Culturele Diversiteit moeten handhaven.

De RKKC commiteert zich voor vier jaar aan het thema diversiteit. Dit jaar start er een onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit naar het diversiteitsgehalte van de culturele sector van Rotterdam op dit moment. Daarnaast voert de RRKC een aantal gesprekken met personen die gezien hun werk zicht hebben op het diversiteitsgehalte in het veld.

Centrale vragen hierbij zijn:

  • Hoe wordt de toegankelijkheid van het Rotterdamse culturele veld op dit moment ervaren?
  • Hoe wordt de mogelijkheid tot doorstroming binnen het Rotterdamse culturele veld op dit moment ervaren?
  • Onder welke voorwaarden kan het beste worden toegewerkt naar een duurzame, inclusieve mentaliteit in de Rotterdamse cultuursector?

In het najaar volgt er een werkconferentie waar de resultaten van het onderzoek van de Erasmus Universiteit en de belangrijkste aandachtspunten uit de gesprekken die de RRKC voerde gepresenteerd worden. Bij de werkconferentie is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij culturele diversiteit in de kunst- en cultuursector. Via www.rrkc.nl blijven we u informeren over de voortgang van het advies en de verschillende activiteiten rond dit thema.

Voor meer informatie over dit advies, kunt u contact opnemen met Diana Chin-A-Fat, Beleidsadviseur Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. rrkc@rrkc.nl  T 010 433 58 33