Gepubliceerd op:

2 juni 2017

Vicky Francken ontvangt C.Buddingh’-prijs 2017


Vicky Francken, foto: Merlijn Doomernik

Een keuze maken uit vier onderling zo verschillende dichtbundels en vier zeer uitleenlopende opvattingen over poëzie is geen makkelijke opgave. Maar de jury heeft unaniem gekozen de prijs toe te kennen aan een bundel die haar zowel intens raakte als verraste; het is een grote eer om namens de jury de C. Buddingh’-prijs 2017 te mogen uitreiken aan Vicky Francken. De prijs werd uitgereikt tijdens Poetry International Festival Rotterdam op donderdag 1 juni in het Ro Theater.

In Röntgenfotomodel gaat de schrijver tot op het bot. Evenmin als een röntgenfoto iets vertelt over het wezen van de mens, zo geraakt poëzie ook nooit helemaal tot de kern, noch van de taal, noch van de mens. Het weerhoudt Vicky Francken niet om het toch te proberen. Haar zoektocht is aandoenlijk en bijzonder verleidelijk. Een rode draad is het groeien en opgroeien van een jonge vrouw, inclusief alle aarzelingen en twijfels die daarmee gepaard gaan. Het is een lichamelijke bundel, er wordt ‘op je hoede’ gedoucht. Het thema van de lichamelijke versus de geestelijke identiteit is consequent, indringend en toch ook speels door de hele bundel heen uitgewerkt.

De stem van Francken voelt bijzonder authentiek en integer aan. De gedichten zijn allerminst röntgenfoto’s; het vlees wordt gevoeld, het bloed kan men zien stromen en het hart zien kloppen. Enkele flauwe woordspelletjes verbleken al snel in het bijzijn van heel wat sterke gedichten met scherpe versregels, zoals: ‘ging hij op zoek naar de dood in een vrouw/of zocht hij zijn vrouw in de dood’ en ‘er ligt een kelder in de kamer’. De bundel getuigt van een dichter met een grote taalgevoeligheid die het experiment niet schuwt en zich op muzikale en vaak ook lichtvoetige manier uiterst kwetsbaar toont. De regels die in alle aarzeling ontstaan, wijzen er ontegenzeggelijk op dat poëzie het juiste genre is voor deze bijzondere, nieuwe dichter.

Sinds 1988 wordt tijdens het Poetry International Festival de C. Buddingh’-prijs uitgereikt aan de schrijver van het beste Nederlandstalige poëziedebuut. Uit de 30 inzendingen van dit jaar nomineerde de jury: Binnenplaats van Joost Baars; Röntgenfotomodel van Vicky Francken; De geluiden van Paul Meeuws en Anagrammen van een blote keizer van Tijl Nuyts.

De jury wisselt jaarlijks en bestaat dit jaar uit Mischa Andriessen, Ton Naaijkens, Maud Vanhauwaert. De prijs werd uitgereikt tijdens Poetry International Festival Rotterdam.

Bron: Poetry International