Gepubliceerd op:

15 mei 2017

Gabriël Oostvogel neemt per 1 januari 2018 afscheid van de Doelen


Gabriël Oostvogel - foto: Marco de Swart

Na 17 jaar leiding te hebben geven aan het concert- en congresgebouw de Doelen heeft hij besloten om als zelfstandige zijn expertise in te zetten in het culturele veld. Oostvogel: “Ik kijk met enorm genoegen terug op mijn tijd bij de Doelen, en ik ben trots op wat er in die periode bereikt is, maar ik wil ook nog mooie projecten buiten de Doelen doen. Na het prachtige jubileumjaar van de Doelen wordt het daar nu tijd voor.”

Sinds 2000 is Gabriël Oostvogel (1955) als directeur verbonden aan de Doelen. De Raad van Toezicht van concert- en congresgebouw de Doelen vindt het jammer afscheid te moeten nemen van een geliefde directeur. Voorzitter Jan Loorbach: “Gabriël heeft gedurende vele jaren enorm veel betekend voor de sterke lokale inbedding, de nationale reputatie en de voortrekkersrol in het Nederlandse muzikale veld van de Doelen.” Met mede-bestuurder Anton Vliegenthart heeft Oostvogel de verzelfstandiging geleid, die per 1 januari 2006 met de Gemeente Rotterdam werd overeengekomen. Vliegenthart: “In een gedreven samenwerking hebben we de Doelen uitgebouwd tot een sterke en toekomstbestendige organisatie met toegewijde medewerkers.”

In de periode 2000-2017 is het artistieke profiel, ook internationaal, van de Doelen aanzienlijk verbeterd, is de maatschappelijke rol die de Doelen in de stad speelt vergroot en zijn in het gebouw enkele belangrijke vernieuwingen geïnitieerd, waaronder de introductie van de Eduard Flipse Zaal als publiekszaal (2002), de grootscheepse renovatie van de Grote Zaal (2009) en de vernieuwing van het entreegebied aan het Schouwburgplein, met o.a. een café-restaurant (2014).

Vanuit een loopbaan als architect en binnen de muziek als musicus en concertorganisator werd Oostvogel in 1995 directeur van de dr. Anton Philipszaal in Den Haag. In november 2000 werd hij Hoofd van de toen nog Gemeentelijke Dienst Concert- en congresgebouw de Doelen, vanaf 2006 voorzitter van het bestuur van Stichting Concert- en congresgebouw de Doelen.

Hij vervulde vele nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van Commissie Muziek van de Raad voor Cultuur, en bij organisaties op het gebied van talentontwikkeling en educatie (Prinses Christina Concours, Oorkaan, Music Matters, Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest e.a.). Op dit moment is hij o.a. voorzitter van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, bestuurslid van de Operadagen Rotterdam en North Sea Round Town.

Bron: De Doelen