Gepubliceerd op:

25 april 2017

Flexibel programma voor meer vernieuwing


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert het college van B&W om een laagdrempelig impulsprogramma voor makers en nieuwe culturele initiatieven in te stellen om vernieuwing in de culturele sector te stimuleren.

De RRKC concludeert dat er drie algemene behoeften zijn: om nieuwe makers en nieuwe instellingen een plek binnen het systeem te bieden, om gevestigde organisaties meer in beweging te krijgen, en om nieuwe culturele ontwikkelingen te ondersteunen en te faciliteren.

De positie van kunstenaars, makers en nieuwe initiatiefnemers zou versterkt moeten worden en meer prioriteit moeten krijgen, aldus de RRKC. Door hen meer ontwikkelmogelijkheden te bieden en door samenwerking van nieuwe makers met gevestigde instellingen te stimuleren, ontstaan betere relaties en netwerken in de sector. Daarom adviseert de RRKC het college om een nieuw programma toe te voegen aan de al bestaande subsidie-instrumenten, waarbij projecten van nieuwe makers en initiatiefnemers centraal staan.

Het volledige advies is hier te vinden. Een samenvatting van het advies is te lezen in het persbericht.