Gepubliceerd op:

11 april 2017

RRKC Adviesagenda 2017 – 2020


Hier gaat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zich voor inzetten

Als we CNN mogen geloven wonen we in ‘the new capital of cool’. In het buitenland staat Rotterdam steeds meer bekend als een ‘must see city’. En niet in de laatste plaats vanwege het levendige aanbod van kunst en cultuur in de stad. Een stad met een jonge bevolking, internationaal aansprekende topkunst en een dynamische creatieve sector zijn belangrijke ingrediënten van het succes.

Maar naast dit succesverhaal is er ook een ander verhaal. Eén op de vijf huishoudens in Rotterdam heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens. De verschillen tussen wijken in de stad zijn groot. Een grote groep Rotterdammers profiteert niet van het veelzijdige culturele aanbod. Daarnaast is het huidige subsidiesysteem niet meer toereikend om kunst en cultuur in de stad te financieren. Om ervoor te zorgen dat over vier jaar de culturele sector nog steeds booming is, zijn er veranderingen nodig.

1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam
2. Meer diversiteit in de cultuursector (publiek, bestuur en organisaties)
3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur
4. Een stevigere positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad
5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur

Gevraagd en ongevraagd advies
Over deze onderwerpen gaat de RRKC zich de komende jaren buigen. Door onderzoek te doen, expertmeetings te houden en met de sector in gesprek te gaan. Maar door ook met een scherp oog ontwikkelingen in de stad te volgen. Welke interessante start ups en grasrootorganisaties in het culturele veld en de creatieve industrie zijn hun plek aan het veroveren? De adviesagenda is dynamisch, dat wil zeggen dat er gedurende het jaar onderwerpen kunnen afvallen dan wel nieuwe bijkomen, gevraagd door het college of op initiatief van de RRKC zelf.

Lees de hele adviesagenda hier