Gepubliceerd op:

3 april 2017

Advies Collectiebeleid


De gemeente wil het collectiebeleid onder de loep nemen en waar nodig aanpassen. Over zijn Visie op de Collectie Rotterdam en in het bijzonder de Museale collectie en de collectie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte heeft het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd een advies uit te brengen.

Het advies moet antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Sluit de Visie op de Collectie Rotterdam aan op de trends en ontwikkelingen die op het gebied van cultureel erfgoed, maatschappelijk en meer in het bijzonder in de erfgoedsector waarneembaar zijn?
  2. Sluit de Uitvoeringsagenda Museale collectie en Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte naar uw mening aan bij deze visie?
  3. Legt het college de juiste prioriteiten in de Uitvoeringsagenda?

De RRKC gaat deze vragen onderzoeken en breng uiterlijk 1 juni hierover een advies uit.