Gepubliceerd op:

30 maart 2017

Mondriaan Fonds en Voordekunst gaan samenwerken


Voordekunst en het Mondriaan Fonds verlengen dit jaar hun samenwerking en starten met een stimuleringsbijdrage voor individuele kunstenaars en beeldende kunst en erfgoedinstellingen. Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent van het benodigde bedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker of instelling er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Belangrijkste doelstellingen van dit pilotproject zijn het stimuleren van ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen en vertrouwen te wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

Om crowdfunding in de beeldende kunst en cultureel erfgoed te stimuleren werkt het Mondriaan Fonds sinds 2013 als eerste rijkscultuurfonds samen met voordekunst. Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: ‘voordekunst is uitgegroeid tot een interessant platform voor crowdfunding waarvan kunstenaars, instellingen en het publiek volop profiteren. Dit sluit goed aan bij de gedachte van het Mondriaan Fonds dat draagvlak voor projecten belangrijk is.’

Lees hier meer over de samenwerking.

bron: Mondriaanfonds.nl