Gepubliceerd op:

20 maart 2017

Samenwerking EUR: International Cultural Policy Symposium


Het winnende team

Op maandag 20 maart vond het Rotterdam International Cultural Policy Symposium plaats aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marc Fonville, beleidsadviseur bij de RRKC, reikte een Award uit aan het beste team.

Zeven teams van studenten presenteerden deze middag hun eigen beleidsadvies voor een duurzame, lokale culturele infrastructuur op basis van de Uitgangspuntennota 2017-2020 en het Cultuurplanadvies 2017-2020. De voertaal was Engels.

De jury die de beleidsadviezen en de presentaties beoordeelde, bestond uit:
Alice Vlaanderen, hoofd afdeling Cultuur, Gemeente Rotterdam
Anton Hoeksema, coördinator Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Ariëtte Kasbergen, directeur SKVR
Wim de Gelder, secretaris bestuur Cultuur Concreet

De jury vond dat alle zeven beleidsadviezen een grote betrokkenheid toonde met de bewoners en de stad. De aanbevelingen in sommige adviezen waren zeer concreet en spraken echt tot de verbeelding, andere waren meer gericht op het beleid en de politiek.

De winnaar was het Cultural Policy Report North by North (over het gebied Noord). Het was het meest consistent qua aanpak en presentatie.
Bijzondere vermelding kregen de adviezen Stimulate to Participate – Education, Safety and Interconnectedness (ook over Noord) en het Cultural Policy Report over Pernis.