Gepubliceerd op:

9 maart 2017

Nieuwe beleidsadviseur RRKC: Diana Chin-A-Fat


Sinds 27 februari heeft de RRKC er een nieuwe beleidsadviseur bij in de persoon van Diana Chin-A-Fat.

Diana Chin-A-Fat (1980) studeerde Literatuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij was onder andere actief als redacteur bij Passionate/Bulkboek, adviseur bij Kunstfactor (tegenwoordig LKCA), coördinator van SKVR Schrijven en artistiek leider van Huis van Gedichten in Den Haag. Naast haar werk voor de RRKC is zij literatuurrecensent voor Algemeen Dagblad, lid van de Commissie Stadsdichterschap Rotterdam en commissielid Letteren/Bibliotheken binnen de Raad voor Cultuur. Binnen de RRKC zal Diana zich met name bezighouden met educatie en participatie, diversiteit en de visuele kunsten.