Gepubliceerd op:

9 maart 2017

Meer ruimte voor vernieuwing


De afgelopen tijd zijn sector en gemeente op zoek gegaan naar andere vormen van financiering en ondersteuning, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de dynamiek in de sector en te zorgen voor een gezond cultureel klimaat. De gemeente constateert dat in de sector meer behoefte is aan mogelijkheden voor experiment en ontwikkeling, en aan het initiëren van nieuwe culturele activiteiten en programma’s. Ook voor de vorming van netwerken en samenwerkingsverbanden zijn te weinig ontwikkelfaciliteiten.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt daarom de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) advies te geven aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe kunnen gemeente en sector de gewenste ruimte voor experiment, ontwikkeling en initiatie van nieuwe culturele activiteiten en programma’s realiseren?
  • Welke instrumenten zijn, rekening houdend met het voorgaande, nodig om de culturele beleidsdoelen van gemeente en sector in gezamenlijkheid te optimaliseren?

De RRKC onderzoekt de komende weken welke vormen van vernieuwing er zijn en welke behoeften ten aanzien van inhoudelijke vernieuwing spelen binnen de culturele sector. De Raad maakt daarbij onderscheid tussen artistieke behoefte, marketing, financiering, de bedrijfsvoering van culturele instellingen en mogelijkheden om samen te werken. Ook gaat de Raad in op de vraag hoe ruimte voor vernieuwing in de toekomst gerealiseerd kan worden en onder welke voorwaarden dit het best kan gebeuren. De RRKC brengt het advies uit medio april 2017.