Gepubliceerd op:

24 februari 2017

Culturele Kieswijzer


De politieke partijen hebben hun definitieve verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vastgesteld: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK, SGP en Partij voor de Dieren. Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Het overzicht is terug te vinden op de website van Kunsten ’92.